KVALITETSBEVIDST TAGDÆKKER

  • ​Trehøje Tagdækning er en kvalitetesbevidst og troværdig virksomhed med et højt serviceniveau.
  • Trehøje Tagdækning leverer kvalitetsarbejde til den rette pris.
  • Alt arbejde udføres af mester selv med over 35 års erfaring.
  • Trehøje Tagdæning overholder alle aftalte betingelser og leveringstider.
  • Alt arbejde udføres med Danske ICOPAL Base og Top 500 serien som er meget slidstærke og opfylder alle krav vedr. brandsikring.
  • Lovpligtig Ansvarsforsikring og Brandkursus Certifikat haves, og Brandcirkulæret ”Varmt Arbejde” udfærdiges efter gældende regler.

Jeg glæder mig til at komme i gang med dit projekt, eller høre om dine ideer og ønsker til nybygning eller reparation.

Ring eller send en mail for et gratis uforpligtende overslag

Tlf. 40 15 84 39
Mail. jan@trehoje-tag.dk

VI TILBYDER TÆT TAG TIL PRIVATE OG ERHVERV

Vidste du, at tagpap er et levende og dynamisk produkt, som reagerer forskelligt alt efter temperatur, klima og vejrforhold. Trehøje Tagdækning bruger kun danske kvalitetsprodukter, som kan bestå i 35 år ved korrekt hældning og nedlægning, fordi de billige tagpapper har en meget kortere levetid og nedslides hurtigere, nogle holder kun 5 -6 år.

Vidste du, at manglende rengøring/vedligeholdelse kan få store økonomiske konsekvenser: Et parcelhus på eks. 150m2 skal årligt aflede ca. 100 ton vand. Derfor er det særlig vigtigt, at nedbørsmængden har fri adgang til evt. nedløb. Da vand på taget betyder øget nedslidning af tagpappet, og kan derfor blive en dyr omkostning ved reparation. Ved vedligehold, især ved nedløb og tagrender, forlænges tagpappets levetid væsentligt, flere år. Derfor tilbyder Trehøje Tagdækning gratis Service tageftersyn årligt ifølge aftale. Da tagpap har ru overfladebelægning, anbefales det også at sprøjte imod alger 1 gang årligt.

Vidste du at Trehøje Tagdækning udfører konsulentbistand vedrørende danske kvalitets tagpapper samt ventilation og udluftningssystemer, også omkring etablering af fald på flade tage efter gældende byggeregler m.v. Korrekt ventilation og afvanding af flade tage er meget vigtigt for at opretholde husets sunde klima.

Vidste du, at det vigtigste er, at din tagdækker er godt forsikret for brand og vandskade, samt ansvarsforsikring som Trehøje Tagdækning har. Brandcirkulære ”Varmt Arbejde” udfærdiges og underskrives før arbejdet påbegyndes og håndbrænderen bliver tændt.